P E R H A T I A N

SILAHKAN DICOPY (DISEBAR LUASKAN), JIKA ADA TULISAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN AL-QURAN DAN SUNNAH, MAKA TINGGALKANLAH PENDAPAT DI BLOG INI. KEMUDIAN IKUTI PENDAPAT YANG SESUAI DENGAN AL-QURAN DAN SUNNAH.

Sepuluh Pembatal Keislaman

Bookmark and Share
Assalamu’alaikum.
Pada kesempatan ini, admin coba menghadirkan tulisan tentang sepuluh hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Hal ini penulis anggap penting karena zaman ini sudah banyak umat yang mengaku islam, mengaku beragama islam, namun sebenarnya mereka telah membatalkan keislamannya. Apakah sepuluh hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang? Seorang ulama Ahlus Sunnah dari negeri Yaman, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Washabi, menulis dalam kitab beliau yang ringkas “Al-Qaulul Mufid fi Adillati At-Tauhid,” sepuluh sebab yang menyebabkan batalnya keislaman seseorang. Tidak seperti batalnya jenis-jenis ibadah lain di dalam Islam yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama, batalnya keislaman berakibat fatal kepada pelakunya di dunia dan di akhirat.
Sepuluh Pembatal Keislaman itu ialah:
  1. Syirik
  2. Murtad
  3. Tidak mengkafirkan orang kafir
  4. Meyakini kebenaran hukum thaghut
  5. Membenci sunnah Rasul, meskipun diamalkan
  6. Mengolok-ngolok agama
  7. Sihir
  8. Menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin
  9. Meyakini bolehnya keluar dari syariat Allah
  10. Tidak mau mempelajari dan mengamalkan agama

Mari kita jadikan tulisan beliau sebagai bahan koreksi bagi kita semua, jangan sampai gara-gara kebodohan dan kelalaian kita selama ini keislaman kita sudah tidak lagi diakui Allah Ta’ala. Demikianlah tulisan ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Untuk penjelasan semua hal yang membatalkan  keislaman seseorang, silahkan baca posting selanjutnya.

{ 3 komentar... Views All / Send Comment! }